Ranganna


Cuiredh tús le ranganna 2023–2024 an tseachtain dár tús 18ú Meán Fhómhair.

Rang na bhFeabhsaitheoirí

Gach Máirt ó 11.00 r.n. go dtí 1.00 i.n.

Múinteoirí: Máirtín Ó Cadhain agus Máirtín Ó Curraoin.

Is le haghaidh daltaí a bhfuil bun-Ghaeilge acu an rang seo. Is é sin, daltaí atá in ann comhrá leanúnach, simplí a dhéanamh.

Rang amháin é seo ach go bhfuil dhá chuid ann:

  • Déanann Máirtín Ó Cadhain an tréimhse ó 11.00 r.n. go dtí Meán Lae
  • Déanann Máirtín Ó Curraoin an tréimhse ó Mheán Lae go dtí 1.00 i.n.

Léitear sleachta as téacsanna, agus déantar comhrá fúthu.

Pléitear réimse leathan ábhar, agus déantar roinnt gramadaí.

Úsáidtear an Clár Bán chun litriú agus focail agus nathanna nua a mhúineadh.

Ar Zúm atá an rang seo faoi láthair.

Grúpa léitheoireachta i mbun a gcuid oibire. Daoine fásta tímpeall bord, is neart leabhar ann.
Grúpa léitheoireachta sa Chrúiscín Lán

Ranganna oíche

Foirgneamh gTEIC sa Spidéil (Eircód H91 CH01)

Oíche Dé Luain

Is do dhaoine atá ar Mheánleibhéal Gaeilge an rang seo.

Úsáidtear Siollabas TEG* B1 sa rang.

Cúrsa 10 Seachtaine ag tosú 18/09/2023 (Am: 7.00 i.n. — 9.00 i.n.) ar chostas €40.

Suíomh: Foirgneamh gTEIC sa Spidéil (Eircód H91 CH01)

Múinteoir: Caroline Ní Nia.

Oíche Dé Céadaoin

Comhrá & Léitheoireacht i nGaeilge.

Rang nua é seo cosúil le Ciorcal Chomhrá ag cuireadh béim faoi leith air léitheoireacht úrscéalta gearra nua-aimseartha.

Cúrsa 10 Seachtaine ag tosú 20/09/2023 (Am: 7.30 i.n. — 9.00 i.n.) ar chostas €30.

Suíomh: Foirgneamh gTEIC sa Spidéil (Eircód H91 CH01)

Múinteoir: Máirín Uí Choisteabhla.

*TEG

Teastas Eorpach na Gaeilge.

Tá an córas TEG bunaithe ar an Fráma Tagartha Comónta Eorpach do Theangacha.

Is scéim idirnáisiúnta é seo chun cur síos ar an gcumas teanga atá ag foghlaimeoirí, ar scála a théann ó A1 le haghaidh glan tosaitheoirí suas go C2 do dhaoine a bhfuil máistreacht iomlán acu ar theanga.

Tá a thuilleadh eolais agus neart ábhair foghlama ar fail ar láithreán TEG.

The Common European Framework of Reference for Languages is an international standard for describing language competence. It describes language competence on a six-point scale, from A1 for beginners, up to C2 for those who have mastered a language.

Tuilleadh faisnéise

Is féidir tuilleadh eolais ar na ranganna thuasluaite a fháil ach teagmháil a dhéanamh linn.