Club Foghlaimeoirí Gaeilge Chois Fharraige


Complete beginner? No Irish at all? No problem!
information in English

Nuacht — an scéal is deireanaí

2ú Mí an Meithimh 2023

Turas cultúir agus oidhreachta

Beidh turas cultúir á reachtáil ag Oifigigh Pleanála Teanga Chonamara Dé Céadaoin 21ú Meithimh. Tabharfar cuart ar Thobar Naomh Anna, ar Theach Scríbe, ar An Dóilín agus ar An nGarraí Glas. Beidh mionbhus ag fágáil Chasla ag a 9.00 r.n. Caithfear clárú roimh ré (083 010 6294 / optchoisfharraige@gmail.com). Costas: Eur10; turas agus lón san áireamh. Is í an Ghaeilge teanga an imeachta seo.

Socruithe samhraidh an Chlub Foghlaimeoirí

Tá na ranganna oíche, an Ciorcal Comhrá agus an Grúpa Drámaíochta curtha ar sos go dtí mí Mheán Fómhair, ach beidh Rang na bhFeabhsaitheoirí ar siúl i rith an tsamhraidh (ar Zúm) gach Máirt ó 11.00 r.n. go dtí 1.00 i.n. Má tá suim agat páirt a ghlacadh i rang na Márta, déan teagmháil linn leis an bhfoirm teagmhála nó seol r-phost chugainn ag an seoladh atá i mbun an leathanaigh seo.

Beidh imeachtaí sóisialta éagsúla (turais, siúlóidí) á reáchtáil againn le linn an tsamhraidh. Beidh an t-eolas ar fáil ar an leathanach seo go luath.

10ú Mí na Nollag 2022

Beidh teacht le chéile na Nollag againn Dé Sathairn 10ú Mí na Nollag i dTigh Chualáin ar 8.30 i.n.

Beidh ceol is amhráin ann, agus cranchur freisin.

Agus léireofar gearrdhráma nua de chuid an Chumann Drámaíochta — Gael an Lae Inniu le Máirín Mhic Lochlainn.

Beidh fáilte mhór rómhat!

Teacht le chéile na Nollag.

Mí na Samhna 2022

Cuireadh bunreacht an chlub leis an leathanach seo.

i mbun na hoibre

Mar gheall ar Chlub Foghlaimeoirí Gaeilge Chois Fharraige

Tá Club Foghlaimeoirí Gaeilge Chois Fharraige lonnaithe sa Spidéal, sráidbhaile beag i nGaeltacht Iarthar na Gaillimhe. Tá sé thart ar dhá mhíle dhéag siar ó Chathair na Gaillimhe.

Tá an Spidéal i lár cheantar Chois Fharraige, an limistéar atá ar chósta thuaidh Chuan na Gaillimhe, is a shíneann ón taobh thoir de na Forbacha go hAbhainn Chasla thiar.

Oscail an léarscáil in Open Street Map

In 2015 a bunaíodh an Club ar mhaithe leis an nGaeilge a chur chun cinn i gCeantar Chois Fharraige, trí ranganna agus imeachtaí eile a chur ar bun dóibh siúd ar mian leo feabhas a chur ar a gcuid Gaeilge.

Tá 80 ball ag foghlaim Gaeilge sa Chlub faoi láthair i ranganna ag Bunléibheal, Meánléibheal agus Ardléibheal. Is sa Spidéal a bhíonn na ranganna ar siúl agus is cainteoirí dúchais iad na múinteoirí.

Ó am go ham, eagraíonn an Club imeachtaí éagsúla ar nós siúlóidí treoraithe, turais, ceolchoirmeacha agus drámaí.

Gradam na Comhairle Condae don rannchuidiú is fearr sa Ghaeilge, 30ú mí na Bealtaine 2019

Bunreacht an chlub

Ballraíocht sa chlub

Ar mhaith leat ballraíocht a fháil? Déan teagmháil linn!